Търсене
Споразумение за техническо сътрудничество с DAIDO STEEL Co. Ltd.
23/05/13 - Новини

Следвайки стратегията си за експортна ориентираност и подобряване и разширяване на продуктовия си асортимент, SIDENOR SA обявява /информира инвеститорската общност за/ подписването на споразумение за техническо сътрудничество между филиала си в България – Стомана индъстри АД и DAIDO STEEL Co. Ltd., Япония.

Това споразумение касае оказването на техническа помощ от страна на DAIDO STEEL за по-нататъшно развитие на бизнеса с дълги продукти с кръгло сечение със специално качество, производство на Стомана индъстри АД. Тяхната насоченост е към промишлени сектори като автомобилната промишленост например, които изискват марки стомана с по-високо качество. Техническата помощ включва и консултантски услуги за монтажа на оборудване за обезгазяване.

DAIDO се нарежда сред най-големите производители на специални стомани в света. Освен производител на стомани с висока добавена стойност, DAIDO предоставя услуги и решения за широк кръг пазарни сектори и клиенти от висок ранг, включително основните производители на автомобили в Япония. DAIDO произвежда и части за автомобилостроенето, електронни и магнитни материали, оборудване за промишлеността и някои нови материали – прахообразни метали, супер сплави и др.

Стомана индъстри АД е единственият производител на стомана от електродъгови пещи в България. Фирмата има значителен опит в производството на стомана и инвестира непрекъснато в ново оборудване и в развитие на производствена си технология. Тя си поставя за цел да се превърне в един от главните доставчици на кръгове от специална стомана за Централна и Източна Европа и в надежден партньор на DAIDO в една стратегическа географска област.

 

Обратно   
Населено място | Авторско право © 2022 Stomana Industry S.A