Търсене
Стоманени сфери за шлайфане
Описание
Технически характеристики
Брошури
Търговска мрежа
Технически характеристики
GENERAL FEATURES
TYPE
Hot-Rolled Steel Balls for Grinding
FORM-DIMENSIONS
Diameters form 40 to 120 mm
SURFACE HARDNESSAs per Brinel & Rockwell
PACKING - WEIGHTLoose
DIMENSIONS, WEIGHT & TOLERANCESAccording to FN-SPP-03-98

Химичен състав на стоманата
Диаметър, мм
Обем см3
Маса (кг)
Номинално
Отклонение
40
+3,0 / -1,0
33,50
0,263
50
+4,0 / -2,0
65,48
0,514
60
+4,0 / -2,0
113,12
0,888
80
+4,0 / -2,0
268,02
2,104
90
+5,0 / -3,0
381,66
2,996
100
+5,0 / -3,0
523,57
4,110
120
+5,0 / -5,0
904,71
7,102

Твърдост на повърхността
Номинален диаметър (мм)
Твърдост на повърхността по Rockwell - HRC (Brinel - HB) не по-малко от:
Нормално (n)
Увеличено (e)
Високо (h)
Много високо (v)
40
43 (401)
48 (461)
53 (534)
57 (601)
50
43 (401)
48 (461)
53 (534)
57 (601)
60
43 (401)
48 (461)
53 (534)
57 (601)
80
43 (401)
48 (461)
51 (495)
55 (555)
90
38 (352)
40 (375)
48 (461)
53 (534)
100
38 (352)
40 (375)
44 (415)
51 (495)
120
32 (302)
35 (331)
40 (375)
46 (429)
Населено място | Авторско право © 2020 Stomana Industry S.A