Търсене
Профил на компанията
Продукти
Търговска мрежа
Качество
Околна среда
Професионално здраве и безопасност
Финансови данни
Новини
Изтегляне на файлове
Възможности за работа
Полезно за инженера
Тръжни процедури
Горещо валцовани UPN канали
Описание
Технически характеристики
Брошури
Търговска мрежа
Технически характеристики
GENERAL FEATURES
TYPE
Hot-Rolled round edge channels (UPN)
STEEL GRADE
RSt 37-2 according to DIN 17100 (S235JR according to EN10025)
RSt 44-2 according to DIN 17100 (S275JR according to EN10025)
FORM-DIMENSIONS
Straight bars with height from 80 to 140 mm
LENGTH - TOLERANCESBar length: 6 / 12 m with +/- 50 mm tolerance
PACKING - WEIGHTBundles. Weight up to 5,200 Kg per bundle
DIMENSIONS, WEIGHT & TOLERANCESAccording DIN 1026, FN-S99-10-2000

Химичен състав на стоманата и механични свойства
Клас стомана
Химичен състав
Механични свойства
C (%) макс.
P (%) макс.
S (%) макс.
Пределно
напрежение

(N/mm2) min
Якост на опън
(N/mm2) min
Удължение 5d0,
(%) min
RSt 37-2
0,20
0,045
0,045
225
340-470
24
RSt 44-2
0,21
0,045
0,045
265
410-560
20

Размери, тегла и допуски на UPN канали
Профил
h
Dimensions
mm
Номи-
нално
напречно
сеч.
см2
Номи-
нално
тегло
кг/м
Номи-
нална
повърх-
ност
м2
Секция
Мод.
Допу-
стими
пром.
за
(h)
b
Допу-
стими
пром.
за
(b)
s
Допу-
стими
пром.
за
(s)
t
Номи-
нални
пром.
за
(t)
Wx
Wy
U80
80
±2,0
45
±1,5
6,00
±0,5
8,0
-0,5
11,00
8,64
0,31
26,50
6,36
U100
100
±2,0
50
±1,5
6,00
±0,5
8,5
-0,5
13,50
10,60
0,37
41,20
8,49
U120
120
±2,0
55
±1,5
7,00
±0,5
9,0
-0,5
17,00
13,40
0,43
60,70
11,10
U140
140
±2,0
60
±1,5
7,00
±0,5
10,0
-0,5
20,40
16,00
0,49
86,40
14,80

Неуспоредни фланци (K) и основно огъване (F)
Профил
При разстояние до 500 мм от двата
края на пръта, не повече от: (мм)
За оставащата част от пръта
не повече от: (мм)
K
F
K
F
U80
-1,5 / + 2,0
-1,0 / + 1,5
-1,0 / + 1,5
-1,0 / + 1,0
U100
-1,5 / + 2,0
-1,0 / + 1,5
-1,0 / + 1,5
-1,0 / + 1,0
U120
-1,5 / + 2,0
-1,0 / + 1,5
-1,0 / + 1,5
-1,0 / + 1,0
U140
-1,5 / + 2,0
-1,0 / + 1,5
-1,0 / + 1,5
-1,0 / + 1,0


Населено място | Авторско право © 2022 Stomana Industry S.A