Търсене
Профил на компанията
Продукти
Търговска мрежа
Качество
Околна среда
Професионално здраве и безопасност
Финансови данни
Новини
Изтегляне на файлове
Възможности за работа
Полезно за инженера
Тръжни процедури
Леки армировъчни сита за бетон
Описание
Технически характеристики
Търговска мрежа
Технически характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИД:
Леко сито
КЛАС СТОМАНА:
Напречна и надлъжна тел: в съответствие с BSt500M DIN 488,
произведени от студено валцован SAE1010 телен прът
ФОРМА - ДИАМЕТЪР:
Листове 2.15 м широки и 4.00 - 6.00 м дълги
ПАКЕТИРАНЕ - ТЕГЛО:
Листове на стелажи с тегло 12.6 до
104.2 кг на лист в зависимост от вида


При заявка могат да бъдат задоволени изисквания на клиента за всички други размери, както и познати индустриални стандарти.

РАЗМЕРИ, ТЕГЛА И ДОПУСКИ
MESH
TYPE
ЛИСТ
РАЗМЕРИ
(м)
НАПРЕЧНА ТЕЛ
НАДЛЪЖНА ТЕЛ
ТЕОР.
ЛИСТ
ТЕГЛО
(кг/лист)
ТЕГЛО
(кг/м2)
No.
ДИАМ.
(мм)
РАЗСТОЯНИЕ.
(мм)
No.
ДИАМ.
(мм)
РАЗСТОЯНИЕ.
(мм)
Q84
6.00x2.15
40
4.0
150
15
4.0
150
17.42
1.35
Q92
6.00x2.15
40
4.2
150
15
4.2
150
19.06
1.48
Q92B
5.00x2.15
33
4.2
150
15
4.2
150
15.88
1.48
Q111
6.00x2.15
40
4.6
150
15
4.6
150
23.11
1.79
Q126
6.00x2.15
60
4.0
100
22
4.0
100
26.10
2.02
Q131
6.00x2.15
40
5.0
150
15
5.0
150
27.38
2.12
Q131B
5.00x2.15
33
5.0
150
7+8
5,0/4.2
150
20.31
1.89
Q139
6.00x2.15
60
4.2
100
22
4.2
100
28.73
2.23
Q139B
5.00x2.15
50
4.2
100
22
4.2
100
23.97
2.23
Q166
6.00x2.15
60
4.6
100
22
4.6
100
34.27
2.66
Q188
6.00x2.15
40
6.0
150
15
6.0
150
39.46
3.06
Q188B
5.00x2.15
33
6.0
150
15
6.0
150
32.89
3.06
Q196
6.00x2.15
60
5.0
100
22
5.0
100
40.60
3.15
Q221
6.00x2.15
40
6.5
150
15
6.5
150
46.22
3.58
Q238
6.00x2.15
60
5.5
100
22
5.5
100
49.30
3.82
Q257
6.00x2.15
40
7.0
150
15
7.0
150
53.68
4.16
Q283
6.00x2.15
60
6.0
100
22
6.0
100
58.52
4.54
Q331
6.00x2.15
60
6.5
100
22
6.5
100
68.54
5.31
Q335
6.00x2.15
40
8.0
150
15
8.0
150
70.22
5.44
Q385
6.00x2.15
60
7.0
100
22
7.0
100
79.61
6.17
Q503
6.00x2.15
60
8.0
100
22
8.0
100
104.13
8.07
Q131A
6.00x2.15
30
5.0
200
11
5.0
200
20.10
1.56
Q188A
6.00x2.15
30
6.0
200
11
6.0
200
29.00
2.25
Q257A
6.00x2.15
30
7.0
200
11
7.0
200
39.41
3.06
Q335A
6.00x2.15
30
8.0
200
11
8.0
200
51.55
4.00
R92
6.00x2.15
24
4.2
250
15
4.2
150
15.09
1.17
R92B
5.00x2.15
20
4.2
250
15
4.2
150
12.63
1.17
R126
6.00x2.15
24
4.0
250
22
4.0
100
18.36
1.42
R131
6.00x2.15
24
5.0
250
15
4.2
150
19.68
1.53
R139
6.00x2.15
24
4.2
250
22
4.2
100
20.21
1.57
R166
6.00x2.15
24
4.6
250
22
4.2
100
23.01
1.78
R188
6.00x2.15
24
6.0
250
15
4.2
150
25.86
2.00
R196
6.00x2.15
24
5.0
250
22
4.2
100
26.21
2.03
R221
6.00x2.15
24
6.5
250
15
4.2
150
29.31
2.27
R238
6.00x2.15
24
5.5
250
22
4.2
100
30.61
2.37
R257
6.00x2.15
24
7.0
250
15
5.0
150
35.48
2.75
R283
6.00x2.15
24
6.0
250
22
4.2
100
35.28
2.73
R331
6.00x2.15
24
6.5
250
22
4.6
100
41.44
3.21
R335
6.00x2.15
24
8.0
250
15
5.0
150
43.93
3.41
R385
6.00x2.15
24
7.0
250
22
5.0
100
48.29
3.74
R442
6.00x2.15
24
7.5
250
22
5.5
150
56.01
4.34
R503
6.00x2.15
24
8.0
250
22
6.0
100
64.23
4.98
Населено място | Авторско право © 2022 Stomana Industry S.A