Търсене
Профил на компанията
Продукти
Търговска мрежа
Качество
Околна среда
Професионално здраве и безопасност
Финансови данни
Новини
Изтегляне на файлове
Възможности за работа
Полезно за инженера
Тръжни процедури
Стомана за армиране на бетон
Технически характеристики
ПРОДУКЦИЯ
ЕЛАСТИЧНОСТ
МАРКИРОВКА
ХАРАКТЕРИСТИКИ, РАЗМЕРИ И ТЕГЛА
СЕРТИФИКАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
На всяка шина SD армираща стомана е направена маркировка показваща завода производител (8/14 за завода в Солун и 8/24 за завода SOVEL в Алмирос, Гърция). Освен това шините SD стомана носят единичната “SD” маркировка за лесна идентификация при всичките фази на разпространение, складиране и употреба.

Населено място | Авторско право © 2022 Stomana Industry S.A