Стоманени сфери за шлайфане - Стоманени сфери за шлайфане
Описание
Горещо валцoвани ЖП връзки