Специални стомани - Специални стомани - кръгли
Употреба на продукта и приложение
Нарастващата клиентела на TEPROSTEEL включва складове за стомана, сервизни центрове, предприятия от преработвателната промишленост и крайни потребители на хидравлични цилиндри, металообработвателни, автомобилни и други машиностроителни сектори с приложение на стомана. Освен на българския пазар, продуктите се доставят на голям брой европейски пазари, като Италия, Германия, Австрия, Швейцария, Белгия, Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, Босна и Херцеговина, Хърватска, Словения, както и в други централно и източно европейски пазари с помощта на логистичната мрежа на СТОМАНА ИНДЪСТРИ.