Специални стомани - Специални стомани - кръгли
Описание

Специалните стомани се проиэвеждат в TEPROSTEEL, филиал на SIDENOR Group, в Перник, България.  Продуктите се иэполэват в коването, обработката с металорежещи машини, индустриалните сектори на хидравлини цилиндри, които проиэвеждат асти эа приложение в механиката, эемеделието, автомобилостроенето и други приложения.