Специални профили - Горещо валцoвани ЖП връзки
Описание
Горещо валцовани THN минни профили