Продукти за армиране на бетон - Стомана за армиране на бетон
Технически характеристики
ЕЛАСТИЧНОСТ
Постоянно нарастващите изисквания за земетръсна устойчивост на конструкциите изискват употребата на високо еластични стомани. Това накара европейските власти и Европейската комисия за стандартизация да предложат употребата на стомани, които се характеризират не само със здравина, но и с висока еластичност. В рамките на EN 10080 армиращата стомана беше възприета от всички комисии заети с формирането на нови европейски национални стандарти.

Еластичността на стоманата (способността й да поема деформации) е най-критичното изискване по отношение на възможността за армиране на бетонни конструкции за постигане на гъвкавост. На диаграмата за напрежения (σ-ε) направена при теста за издръжливост на опън, силата на огъване поета от стоманата е показана в частта от диаграмата, която е в тъмно.

Повишаването на еластичността означава, че тази част, който е постигната при високи стойности на опън (εu) и съотношението на силата на опън и силата на пределно напрежение (ft/fy).

В настоящите стандарти еластичността е дефинирана като серия от параметри като:
  • Разтегляне при максимален товар (Agt)

  • Отношението между крайната сила на опън на стоманата и нейната сила на пределно напрежение (ft/fy)

  • Отношението между действителните и номинални пределни напрежения (fy act/fy nom)
Следващата таблица показва механичните свойства на SD Армираща стомана съгласно най-важните настоящи стандарти и правила за стомани.

(Изискванията на стандартите са зададени като типични стойности)

Механични характеристики на SD стомана
Механични характеристики
BDS 4758
DIN 488 (BSt500s)
SIDENOR SD
fy(N/mm²)
>=412/390
>=500
>=500
ft(N/mm²)
>=590
>=550
>=550
A (%)
14 (A5d)
>=10% (A10d)
>=10% (A10d) &
>=12% (A5d)
ft/fy
-
>=1,05
>=1,08

SD Армираща стомана надвишава настоящите изисквания за здравина и еластичност дори на най-строгите стандарти и наредби.