Продукти за армиране на бетон - Стомана за армиране на бетон
Технически характеристики
МАРКИРОВКА
На всяка шина SD армираща стомана е направена маркировка показваща завода производител (8/14 за завода в Солун и 8/24 за завода SOVEL в Алмирос, Гърция). Освен това шините SD стомана носят единичната “SD” маркировка за лесна идентификация при всичките фази на разпространение, складиране и употреба.